DE GROENE MEENT.
Jaren geleden, was een groot deel van de Blaricummermeent nog onbebouwd. Onze imkersvereniging heeft toen, in het kader van de prijsvraag voor een tijdelijke bestemming van een deel van De Blaricummermeent (in afwachting van toekomstige woningbouw), het volgende plan ingezonden:

Voorstel ideeëncompetitie: DE GROENE MEENT
Ons voorstel “De Groene Meent” houdt in dat een deel van De Blaricummermeent, het zogenaamde “Wachtend Land”, nu al wordt beplant met uiteenlopende vegetatie.
Langs de reeds bestaande oevers komen bomen, struiken en bloemrijke planten. Daarnaast wordt het overige braakliggend land (geheel of gedeeltelijk) bestemd als bloemenweide en ingezaaid met een bloemrijke, nectar en stuifmeel leverende, vegetatie (in plaats van gras).
Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de eventueel reeds bestaande plannen voor de toekomstige groenvoorziening (geplande parken, wegen en paden), zodat veel van de vegetatie ook later in stand kan blijven en dan op de kosten voor herbeplanting kan worden bespaard.
Lees ons volledige plan op www.wachtendland.nl/inzendingen Ons plan zorgt voor een belangrijke verbetering van de biodiversiteit. 
Realisatie betekent een oase voor bijen vlinders en andere insecten en uiteindelijk ook voor vogels en kleine dieren, zoals egels hagedissen salamanders en vele andere. 
Op www.wachtendland.nl kon op de verschillende ideeën worden gestemd en ons idee heeft, mede dankzij uw enthousiaste steun, de publieksprijs gewonnen!
Van het Coöperatief Fonds van de Rabobank Gooi-Noord ontvingen wij voor dit idee een cheque van € 10.000. Hiermee kunnen wij een belangrijk deel van het plan realiseren.
Met vriendelijke groet en veel dank voor uw steun,
Het Bestuur van Imkersvereniging Blaricum e.o.
DeGroeneMeent img

 

EEN TUIN VOL MOOIS !

blauwe druifje

Bij-vriendelijke bloemen maken van uw tuin een feest!

Kijk hier.

BLOEMRIJK GRASLAND!

Bloemrijk grasland1

Wij beheren
een akker aan de
Steeglandseweg.

DE BIJ EN WIJ.

Biodiversiteit 1Help de Bijen!