Bijenschansen

Introductie.
Onze vereniging beheert 4 bijenschansen. 

-de Blaricumse bijenschans "Steegland";
-de educatieve bijenschans "Bij De Warande" op de kinderboerderij Huizen;
-de bijenschans "De Friesewal" in Huizen
-de bijenschans "Immenes" bij de openbare begraafplaats in Eemnes.

Daarnaast onderhoudt onze vereniging de St-Vitustuin in Blaricum. Ook daar staan enkele bijenkasten.

De oudste en grootste schans is de Blaricumse bijenschans Steegland. Deze ligt tussen de Algemene Begraafplaats en de camping de Woensberg. Uit oude documenten blijkt dat het huidige zandpad "Caliskampweg" in de eerste helft van de vorige eeuw "Steeglandse weg" werd genoemd. Hieraan herinnert de naam van deze bijenschans.

Het idee voor het oprichten van een schans in Blaricum is ontstaan omdat er nog al wat imkers zijn die hun bijen thuis niet kwijt konden, onder meer, door wettelijke bepalingen inzake afstand van de openbare weg. schans1Een gezamenlijke standplaats buiten de bebouwde kom was dan ook een vurige wens van veel leden, mede omdat dat een prachtige ontmoetingsplaats is voor collega imkers. We hebben eerste een paar jaar, samen met de imkersvereniging uit Laren in het Bosje van Six gestaan op onoverdekte beunen. Daar is dan ook het idee van een eigen Blaricumse overdekte bijenschans ontstaan. De bouw werd mogelijk dankzij subsidie van de provincie Noord-Holland. De leden van onze vereniging hebben de schans in 1990 gebouwd onder deskundige leiding van aannemer Jan de Gooyer, destijds zelf ook imker. De schans werd officieel geopend door de toenmalige burgemeester van Blaricum, mevr. Le Coultre, die het streven van onze vereniging naar een eigen schans altijd enthousiast heeft gesteund. 

De Kinderboerderij Huizen.
De vereniging Imkers Gooi & Eemland beheert ook de educatieve schans op de Kinderboerderij Huizen.

Zie onderstaande foto.

schans kinderboerderij sm

Bijenschans Immenes in Eemnes.

Immenes small

Deelname.
Om in aanmerking te komen voor plaatsing van bijenvolken op één van onze bijenschansen dient u lid te zijn van onze vereniging. Indien er nog ruimte beschikbaar is kan toestemming worden verleend door de schansbeheerder.
Reglement.
Onderstaand treft u het reglement aan dat geldt voor alle deelnemers aan onze bijenschansen. De schansbeheerders en het bestuur zien toe op de naleving van het reglement. 

Klik hier voor het volledige Reglement 

 

EEN TUIN VOL MOOIS !

blauwe druifje

Bij-vriendelijke bloemen maken van uw tuin een feest!

Kijk hier.

INSECTENVOEDSELBOS!

Bloemrijk grasland1

 
 
 Een voedselbos op onze akker aan de
Steeglandseweg.

DE BIJ EN WIJ.

Biodiversiteit 1Help de Bijen!