Stichting Bijenfonds Blaricum en Omstreken. 
Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).

De Stichting Bijenfonds Blaricum en Omstreken (SBBO) is opgericht om de leefomgeving van de bijen en alles wat daar mee samenhangt te bevorderen. Eén van onze speerpunten is dan ook het verbeteren van de biodiversiteit in onze omgeving. De stichting is afhankelijk van donaties.

Waarom deze stichting juist nu ondersteunen?
Uw donatie werkt direct door in een verbetering van de biodiversiteit in Blaricum en haar omgeving. De aandacht gaat volledig uit naar alle insecten waarvan de bij en met name de honingbij een hele bijzondere is. Het gaat om het geheel van bodem, water, zon en lucht. De stichting voert haar projecten uit door onbetaalde inspanningen van de leden van de vereniging. Door dicht bij huis te beginnen kun je zo een tastbare bijdrage leveren aan de instandhouding en verbetering van je directe leefomgeving.

Projecten kennen een mix van financiering uit opbrengsten van activiteiten vanuit het fonds, donaties van particulieren en bedrijven, bevordering van gemeentelijke inspanningen in het kader van het bijenconvenant. Omdat projecten een uitvoeringsduur hebben over meerdere jaren is het van belang dat de stichting een solide financiële basis heeft dat zekerheid geeft voor een langere uitvoeringsperiode. Donaties zijn het vliegwiel die ervoor zorgen dat wij projecten kunnen ondernemen die flankeren aan de gemeentelijke inspanningen om de totale effectiviteit ten gunste te laten komen aan de biodiversiteit. U legt bij ons de basis voor de ontwikkeling van bestaande en nieuwe initiatieven.

Vrienden (die met onze SBBI Stichting een meerjarige Overeenkomst Periodieke Gift tekenen vanaf Euro 500,- per jaar) informeren wij naast de fiscale aftrekbaarheid van de gift, jaarlijks over onze activiteiten middels een geschreven terug en vooruitblik over de activiteiten van de Stichting in het afgelopen jaar.

Wilt u de stichting ondersteunen, neem dan op met onze penningmeester, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk voor meer informatie onder Sponsoring.

Hieronder vind je nadere informatie over de stichting. 

Algemene gegevens:

Naam: Stichting Bijenfonds Blaricum en Omstreken (SBBO)
KvKnr. 60424524
Bankrekening NL62RABO01191.82.548 t.n.v. Bijenfonds Blaricum e.o.

Contactgegevens: Informatie
Doelstelling
De Stichting Bijenfonds Blaricum en Omstreken heeft ten doel:
1. het werven en beheren van fondsen en middelen ten behoeve van de bijenteelt;
2. het ondersteuning van de bijenteelt door bijdragen aan en initiëren van initiatieven ter verbetering van de biodiversiteit en meer in het bijzonder de leefomstandigheden en de gezondheid van de bijen.
Bestuurssamenstelling
- Voorzitter H. Mohrmann
- Secretaris R. Plugboer
- Penningmeester J. Hoyos
Beloningsbeleid
De stichting keert geen salarissen of beloningen uit. De bestuurders en medewerkers zijn onbetaalde vrijwilligers.


 

EEN TUIN VOL MOOIS !

blauwe druifje

Bij-vriendelijke bloemen maken van uw tuin een feest!

Kijk hier.

INSECTENVOEDSELBOS!

Bloemrijk grasland1

 
 
 Een voedselbos op onze akker aan de
Steeglandseweg.

DE BIJ EN WIJ.

Biodiversiteit 1Help de Bijen!